วัดสายธรรมยุติกนิกาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัดพุทธรัตนาราม

เจ้าอาวาส : พระครูวินัยธร เรืองเดช โรจนธมฺโม
ที่อยู่ : Wat Buddharattanaram
13089 Sehapayak Rd.,Keller, Texas 76244-8115 U.S.A.
www.watbuddharatanaram.com
E-mail : watkeller_1982@netzeo.net,mookswan@yahoo.com
Tel. (1) 817-430-1365
Fax. (1) 817-491-4928


วัดพุทธบูชา

เจ้าอาวาส : พระเทพกิตติวิมล (สมาน คุณากโร)
ที่อยู่ : Wat Buddha Bucha
3094 Rainbow Dr., Decatur Georgia 30034-1610 U.S.A.
www.buddhabucha.com
E-mail : thaicalldle@hotmail.com
Tel. (1) 404-284-2416
Fax. (1) 404-286-3457


วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

เจ้าอาวาส : พระวิบูลธรรมวิเทศ (บุญเลี้ยง ปุญฺญรกฺขิโต)
ที่อยู่ : Wat Washington Buddhavanaram
4401 S 360th St., Auburn, Washington 98001-9337 U.S.A.
Tel. (1) 253-927-5408
Fax. (1) 253-927-9548


วัดพุทธดัลลัส

เจ้าอาวาส : พระเทพสารสุธี (ทองปลิว มาสวโร)
ที่อยู่ : Buddhist Center of Dallas
8484 Stults Rd., Dallas,Texas 75243-4021 U.S.A.
Tel. (1) 214-340-6187
Fax. (1) 214-340-5165


วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.

เจ้าอาวาส : พระครูโสภณธรรมวิเทศ (สุนทร วราสโภ)
ที่อยู่ : Wat Tummaprateip Washington D.C.
36 Farmington Rd, West Accokeek,Marryland 20607-9767 U.SA.
Tel. (1) 301-203-9500
Fax.(1) 301-203-9400


วัดป่าธรรมชาติ

เจ้าอาวาส : พระครูโสภณธรรมวิเทศ (สุนทร วราสโภ)
ที่อยู่ : Wat Pa Dhammachart
14036 E. Don Julian Rd., La Puente,California 97146-2804 U.S.A.
Tel. (1) 626-336-2224
Fax. (1) 626-330-0924


วัดสังฆรัตนาราม

เจ้าอาวาส : พระราชญาณโกศล (เหรียญ ธนลาโภ)
ที่อยู่ : Wat Sangaratanaram Buddhist
Temple of Oklahoma 5301 S. Foster Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73129-9206 U.S.A. 14036 E. Don Julian Rd., La Puente, California 97146-2804 U.S.A.
Tel. (1) 405-677-4306
Fax. (1) 405-670-3451


วัดธรรมบูชา

เจ้าอาวาส : พระครูธรรมธร สมหมาย อชิโต
ที่อยู่ : Wat Dhammabucha
6201 Sawyer Rd., San Antonio,Texas 78238-2206 U.S.A.
Tel. (1) 210-520-5011
Fax.(1) 210-520-5042


วัดป่าชิคาโก

เจ้าอาวาส : พระครูสังฆรักษ์ ศุภฤกษ์ ฐานิสฺสโร
ที่อยู่ : Natural Buddhist Meditation
Temple of Greater Chicago 8243 S. Newland Ave., Burbank, Illinois 60459-1647 U.S.A.
Tel. (1) 708-599-5920
Fax. (1) 708-599-5241


วัดภูริทัตตวนาราม

เจ้าอาวาส : พระครูวิทูรธรรมวิเทศ (สำ รวย ตายโน)
ที่อยู่ : Buddhist Temple of America
5615 Howard St., Ontario,California 91762-4615 U.S.A.
Tel. (1) 909-988-7731
Fax. (1) 909-988-4191


วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม

เจ้าอาวาส : พระวิธูรธรรมาภรณ์ (สมบัติ ปวิตฺโต)
ที่อยู่ : Buddhist Association of North Carolina
Wat Carolina Buddhajakra 1610 Midway Rd., Bolivia, North Carolina 28422-7602 U.S.A.
Tel. (1) 910-253-4526
Fax. (1) 910-253-6618


วัดสันติธรรม

เจ้าอาวาส : พระครูธรรมธร พูลพล ทวิปญฺโญ
ที่อยู่ : Santidham Temple of Augusta
3917 Old Waynesboro Rd., Augusta,Georgia 30906-9250 U.S.A.
Tel. (1) 706-790-9374
Fax. (1) 706-790-9374


วัดญาณรังษี

เจ้าอาวาส : พระครูสิริธรรมวิเทศ (อุดม อุตฺตมสีโล)
ที่อยู่ : Wat Yarnna Rangsee
Buddhist Monastery 21950 Shaw Rd., Sterling,Virginia 20164-9318 U.S.A.
Tel. (1) 703-406-8290, 703-406-2509
Fax. (1) 703-406-4705


วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม

เจ้าอาวาส : พระครูวิเศษศาสนกิจ (สงบ ปริสนฺโต)
ที่อยู่ : Wat Arkansas Buddhavanaram
Buddhist Temple 7806 Howard Hill Rd., Fort Smith, Arkansas 72916-9776 U.S.A.
Tel. (1) 479-434-6608
Fax. (1) 479-434-6608


วัดเมตตาวนาราม

เจ้าอาวาส : พระภาวนาวิธานปรีชา
ที่อยู่ : Metta Forest Monastery
13560 Muutama Lane Valley Center, California 92082
Contact address P.O. Box 1409, Valley Center, California 92082 U.S.A.
Tel. (1) 619-813-8461
Fax. (1) 619-988-3474


วัดปุญญวนาราม

เจ้าอาวาส : พระเทพกิตติวิมล (รก.)(สมาน คุณากโร)
ที่อยู่ : Wat Punyavanaram
1024 Carlton Dr., Melbourne,Florida 32935 U.S.A.
Tel. (1) 321-255-1465
Fax. (1) 321-751-3605


วัดฟลอริดาธรรมาราม

เจ้าอาวาส : พระวิจิตรธรรมภาณี (สุนันท์ ธนนนฺโท)
ที่อยู่ : Wat Florida Dhammaram
2421 Old Vineland Rd., Kissimmee,Florida 34746-5837 U.S.A.
Tel. (1) 407-397-9552
Fax. (1) 407-397-257


วัดพุทธรักษา

เจ้าอาวาส : พระครูวรพรตศีลขันธ์ (พล ธีรพโล)
ที่อยู่ : Buddha Haksa Temple
S 46 W 23214 Lawnsdale Rd.,Waukesha, Wisconsin 53189-7908 U.S.A.
Tel. (1) 262-650-0129
Fax. (1) 262-650-0129


วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

เจ้าอาวาส : พระครูวิทูรธรรมประกาศ (ถวิล อตฺตคุตฺโต)
ที่อยู่ : Wat Buddha Thai Thavornvanaram
76-16, 46 Ave., Elmhurst,New York 11373-2927 U.S.A.
Tel. (1) 718-803-9881
Fax. (1) 718-803-3819


วัดสังฆบูชา

เจ้าอาวาส : พระครูสังฆรักษ์ ถาวร ฐิตคุโณ
ที่อยู่ : Wat Sangha Bucha
63851, Cross Dot Ranch Rd., Pipe Creek, Texas 78063-3749 U.S.A.
Tel. (1) 830-510-4646


วัดอลาสก้าญาณวราราม

เจ้าอาวาส : พระครูสาสนกิจวิเทศ(บุญเนตร ขนฺติพโล)
ที่อยู่ : Wat Alaska Yannavararam
(Buddhist Temple – Meditation Center of Alaska) 2309 “D” St., Anchorage,Alaska 99503-1923 U.S.A.
Tel. (1) 907-272-3699
Fax. (1) 907-272-6648


วัดบอสตันพุทธาวราราม

เจ้าอาวาส : พระทองตะวัน สุชาโต (รก.)
ที่อยู่ : Wat Boston Buddhavararam
125 North Rd., Bedford,Massachusetts 01730-1063 U.S.A.
Tel. (1) 781-271-0989
Fax. (1) 781-271-0157


วัดริชแลนด์พุทธวนาราม

เจ้าอาวาส : พระครูพิลาสธรรมวิเทศ
ที่อยู่ : Wat Richland Buddhavaranam
879 Bretz PR NE, Richland,Washington 99352-7738 U.S.A.
Tel. (1) 509-627-1235
Fax. (1) 509-627-1236


วัดธรรมรัตนาราม

เจ้าอาวาส : พระครูวิฑูรธรรมกิจ
ที่อยู่ : Wat Dhammarattanaram
1510 16th St., Rockport,Texas 78382-7401 U.S.A.
Tel. (1) 361-700-9162
Fax. (1) 361-790-9162


วัดพุทธคุณาราม

เจ้าอาวาส : พระครูวิเทศธรรมคุณ
ที่อยู่ : Wat Buddhakunaram
25 Lawrence Pl., Buffalo,New York 14213-2214 U.S.A.
Tel. (1) 716-885-5091
Fax. (1) 716-885-5091


วัดแคนซัสวนาราม

เจ้าอาวาส : พระครูปลัด บุญเลี้ยง ธมฺมวโร
ที่อยู่ : Wat Kansasvanaram
3901 S.E. Adams St., Topeka,Kansas 66609-1406 U.S.A.
Tel. (1) 816-217-0822,(1)785-313-6789
Fax. (1) 816-217-0823


วัดซัมเตอร์พุทธาราม

เจ้าอาวาส : พระครูคัมภีรปัญญาภรณ์
ที่อยู่ : Wat Sumter Buddharam
1050 Rembert Church Rd., Sumter,South Carolina 29153-7257 U.S.A.
Tel. (1) 803-469-5478
Fax. (1) 803-469-5478


วัดธรรมศาลา

เจ้าอาวาส : พระดักลาส เขมสนฺโต
ที่อยู่ : Wat Dhamamsala Forest Monastery
14780 Beardslee Rd., Perry,Michigan 48872-9125 U.S.A.
Tel. (1) 517-675-1010


วัดธรรมศาลา

เจ้าอาวาส : พระดักลาส เขมสนฺโต
ที่อยู่ : Wat Dhamamsala Forest Monastery
14780 Beardslee Rd., Perry,Michigan 48872-9125 U.S.A.
Tel. (1) 517-675-1010


วัดพุทธนิมิต

เจ้าอาวาส : พระสิริวัฒนวิเทศ (สมาน ปสนฺนจิตฺโต)
ที่อยู่ : Buddhanimit Temple
193 S. Allen Ave., Pasadena,California 91106-2834 U.S.A.
Tel. (1) 626-792-4439
Fax. (1) 626-568-3822


วัดพุทธสามัคคีวนาราม

เจ้าอาวาส : พระครูสิทธิญาณมงคล (รก.)
ที่อยู่ : Wat Buddhasamakeevanaram
983 Caplis Sligo Rd., Bossier City,Louisiana 71112-9644 U.S.A.
Tel. (1) 318-741-3202


วัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม

เจ้าอาวาส : พระครูวิเนตธรรมโศภิต(เฉลิม สุธีโร)
ที่อยู่ : Wat Sacramento Buddhavanaram
151 South Ave., Sacramento,California 95838-3229 U.S.A.
Tel. (1) 916-925-1579
Fax. (1) 916-925-1579


วัดป่าเทสรังษี

เจ้าอาวาส : พระมหากิติพันธ์ พุทฺธครุโก
ที่อยู่ : Wat Pa Tesrangsee
30 Railroad lane, Fredericksburg,Virginia 22405-3233 U.S.A.
Tel. (1) 540-368-2272
Fax. (1) 540-760-8880


วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม

เจ้าอาวาส : พระเทพกิตติวิมล (รก.)(สมาน คุณากโร)
ที่อยู่ : Wat Montgomery Buddharam
13339 Edna Brake Lucas Dr.,Montgomery, Alabama 36117-5717 U.S.A.
Tel. (1) 334-396-1849
Fax. (1) 334-396-18


วัดรัตนวนาราม

เจ้าอาวาส : พระเทพกิตติวิมล (รก.)(สมาน คุณากโร)
ที่อยู่ : Wat Rattanavanaram
2275 Thomas Sumter Hwy.Sumter, South Carolina 29150-1000 U.S.A.
Tel. (803) 469-2494


วัดป่านานาชาติ

เจ้าอาวาส : พระรังสรรค์ ภูริปญฺโญ (รก.)
ที่อยู่ : Wat Pa Nanachart Buddhist Temple
40539 John Mosby Hwy., Aldie,Virginia 20105-2826 U.S.A.
Tel. (1) 703-327-7646
Fax. (1) 703-327-7618


วัดพุทธราเล่ย์ ญาณสังวราราม

เจ้าอาวาส : พระครูมหาพุทธเจติยาภิบาล (สุธรรม ขนฺติธมฺโม)
ที่อยู่ : Wat BuddharaleighYannasangvararam
8921 Poole Rd., Knigthdale,North Carolina 27545-9165 U.S.A.
Tel. (1) 919-266-6967
Fax. (1) 919-266-6967


วัดนิวยอร์คธัมมาราม

เจ้าอาวาส : พระชัยวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
ที่อยู่ : New York Dhammaram Temple
33-37 97th St., Corona,New York 11368-1033 U.S.A.
Tel. (1) 718-335-3409,(1) 929 333 1146
Fax. (1) 718-335-3409


วัดสันติ

เจ้าอาวาส : พระประดิษฐ์ อภิชาโต
ที่อยู่ : Wat Santi Buddhist Forest
Meditation Center 60424 Reche Rd, P.O. Box 3837, Landers, California 92285-3230 U.S.A.
Tel. (1) 760-364-3244
Fax. (1) 760-364-3244


วัดเนวาด้าธรรมาราม

เจ้าอาวาส : พระครูวิมลธรรมวิเทศ
ที่อยู่ : Wat Navada Dhammaram
12970 Gilespie St., Henderson, Nevada 89044
Tel. (702)558-6156,(702)768-8302


วัดนิเทศศาสนคุณ

เจ้าอาวาส : พระปัญญา อคฺคปญฺโญ
ที่อยู่ : Wat Nitadesasanakhun
300 Double Creek Rd., Marble Falls,Texas 78654-3742 U.S.A.
Tel. (1) 803-693-6246
Fax. (1) 803-693-6246


วัดพุทธมณีรัตนาราม

เจ้าอาวาส : พระครูวิจิตรศีลคุณ
ที่อยู่ : Wat Buddhamanee Rattanaram
2832 Cherokee St., Saint Louis,Missouri 63118-3029 U.S.A.
Tel. (1) 314-771-7195
Fax. (1) 314-771-7195


วัดแจ็คสันวิลพุทธวนาราม

เจ้าอาวาส : พระครูวิเทศวินัยปฏิภาณ
ที่อยู่ : Jacksonville Buddhavanaram
Buddhist Monastery Inc.,1410 Highway 294,Lonok, Arkansas 72086-8400 U.S.A.
Tel. (1) 501-676-5099
Fax. (1) 501-454-9988


วัดพุทธธัมมธโร

เจ้าอาวาส : พระครูวิวิธศาสนกิจวิธาน
ที่อยู่ : Wat Buddhadhammadharo
1217 Babel Lane, Concord,California 94518-1648 U.S.A.
Tel. (1) 925-825-1645


วัดพุทธางกูร

เจ้าอาวาส : พระครูวิเทศธรรมปภา
ที่อยู่ : Buddhangkura Buddhist
Temple of Washington 932 Mett St. NE., Olympia,Washington 98516-2331 U.S.A.
Tel. (1) 360-350-0897
Fax. (1) 360-888-0142


วัดป่าศรีถาวร

เจ้าอาวาส : พระมหาเสรี กนฺตจารี
ที่อยู่ : Wat Pa Srithavorn
8625 Karen St., Houston,Texas 77037-3020 U.S.A.
Tel. (1) 281-448-8833
Fax. (1) 281-448-8833


วัดโกลด์สโบโรวนาราม

เจ้าอาวาส : พระครูสมุห์ บุญธรรม ปญฺญาสาโร
ที่อยู่ : Buddhist Association of Goldsboro North Carolina
4649 US Hwy., 117 S Alt,Dudley, North Carolina 28333 U.S.A.
Tel. (1) 919-743-7898
Fax. (1) 919-743-7898


วัดป่าพุทธญาณ

เจ้าอาวาส : พระครูปลัด ภาค สิริปญฺโญ
ที่อยู่ : Wat Pa Buddhayan
Meditation Center 13918 Florence Rd., Sugar Land, Texas 77498-1712 U.S.A.
Tel. (1) 281-240-2438
Fax. (1) 281-240-2438


วัดอริโซน่าธรรมาราม

เจ้าอาวาส : พระเทพกิตติวิมล (รก.)
ที่อยู่ : Arizona Thammaram Nyanasampanno Monastery
14911 E. Chandler Heights Rd. Chandler,AZ 85249
Tel. (1) 480-883-2993


วัดซานฟรานธัมมาราม

เจ้าอาวาส : พระครูสมุห์ ณัฐ ณฏฺปญฺโญ
ที่อยู่ : San Fran Dhammaram Temple
2645 Lincoln Way San Francisco,CA 94122
Tel. 415.753.0857


วัดโอไฮโอธรรมาราม

เจ้าอาวาส : พระรักษพล กุลวฑฺฒโน
ที่อยู่ : Wat Ohio Dhammaram
1765 Huy Rd., Columbus,Ohio 43224-3551 U.S.A.
Tel. (1) 614-263-6331
Fax. (1) 614-263-6331


วัดสิริจันทราวาส

เจ้าอาวาส : พระครูวินัยธร ปริพัฒน์ จิณฺณธมฺโม
ที่อยู่ : Sirijandho Meditation Center Of Minnesota
1292, Point Douglas Rd.S , Saint Paul,Minnesota 55119 – 5673 U.S.A.
Tel. (1) 651-481-7248


วัดสโปแคนธัมมาราม

เจ้าอาวาส : พระครูวิทูรธรรมโกศล
ที่อยู่ : Wat Spokane Dhammaram
12112 S HatchRd.,Spokane,Washington 99224-8345 U.S.A.
Tel. (1) 509-244-2928


วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา

เจ้าอาวาส : พระครูสังฆรักษ์ สรวิชญ์ มารชิโน
ที่อยู่ : WAT NITADSASANAKHUN BUDDHIST TEMPLE OF FLORIDA
13301 U.S.HIGHWAY 441 S.E. , OKEECHOBEE, FL 34974-2110 U.S.A.
Tel.(863)763-5409
Fax. (863)763-8089


วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน โคโลราโด

เจ้าอาวาส : พระจำ รัส จนฺทโชโต (รก.)
ที่อยู่ : Colorado Forest Monastery of Luangta Maha Boowa Nyanasampanno
11934 Singing Hills Road,Parker, Colorado 80138-6105 U.S.A.
Tel. (1) 303-840-2853


วัดเคนตั๊กกี้โพธิวนาราม

เจ้าอาวาส : พระจรัส อภิชาโต
ที่อยู่ : Wat Kentucky Bodhivanaram
200 Bridgeport-Benson Rd., Frankfort,Kentucky 40601-7965 U.S.A.
Tel. (1) 502-352-7516


วัดอรัญญธรรมาราม

เจ้าอาวาส : พระดิ๊ก สีลตโน
ที่อยู่ : Forest Dhamma Buddhist
Monastery 255 Snakefoot Lane,Lexington, Virginai, 22450


วัดวิมุตติธรรมาราม

เจ้าอาวาส : พระมหาชาญพิทักษ์ สุนฺทรปญฺโญ
ที่อยู่ : Wat Vimuttidhammaram
Address: 14130 Nightingale Drive,Houston, Texas 77050 U.S.A.
Tel: (832)540-9178
Fax (832)406-7962


วัดพุทธบารมี

เจ้าอาวาส : พระครูปลัด จำ รัส ขนฺติพโล
ที่อยู่ : Wat Buddha Bharami of Nebraska
9913 Highwat 75,Plattsmouth,Nebraska 68048 U.S.A.
Tel: (1) 402-296-0555


วัดป่าอินเดียนา (สำนักสงฆ์)

เจ้าอาวาส : คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
ที่อยู่ : Forest Temple of Southern Indiana
3698 N Russell Rd., Bloomington,Indiana 47408-9217 U.S.A
Tel. (1) 812- 335-0171
Fax. (1) 812- 335-0171


วัดเดลาแวร์พุทธาราม (สำนักสงฆ์)

เจ้าอาวาส : พระมหาบุญรัตน์ สุปญฺโญ (รก.)
ที่อยู่ : 12605 South DuPont Hwy,
Felton, DE 19943 U.S.A.DE
Tel.(302) 469-5108


วัดอินเดียน่าพุทธวนาราม (สำนักสงฆ์)

เจ้าอาวาส : พระครูปลัด กิตติ กิตฺติโสภโณ (รก.)
ที่อยู่ : Wat Indiana Buddha Vanaram
929 W.47th AVE,Gary, IN 46408 U.S.A.
Tel. (219) 487-5139


ที่พักสงฆ์ร๊อกสปริง

อยู่ในความดูแลของวัดธรรมบูชา
ที่อยู่ : 2382 Indian Spring Rd.,
Barksdale,Texas 78828-3314 U.S.A.
Tel. (1) 210-520-5011
Fax. (1) 210-520-5042