วัดสายธรรมยุติกนิกาย ทวีปยุโรป

วัดป่าโคเปนเฮเกน (ประเทศเดนมาร์ก)

เจ้าอาวาส : พระครูพิเนตศาสนคุณ(สมศักดิ์ กนฺตสีโล)
ที่อยู่ :Watpa Copenhagen Rytterager 100,
2791 Dragør DENMARK
www.watpacph.org
Facebooken.Watpa.Copenhagen.
Denmark วัดป่าโคเปนเฮเกน2558
E-mail: watpacph@gmail.com

Tel: (+45)3294 2522


วัดสันตินิวาส (ประเทศสวีเดน)

เจ้าอาวาส : พระครูประกาศพุทธญาณ(สุเทพ จนฺทวํโส)
ที่อยู่ :Wat Santinivas
Almvägen 11,136 71 Haninge
www.watsantinivas.com
Facebook:Watsantinivas Haninge
Watsantinivas Haninge
E-mail: watsantihaninge@hotmail.com

Tel. (+46)8776-3309
Fax: (+46)8776-3359


วัดดอลลาร์น่าวนาราม (ประเทศสวีเดน)

เจ้าอาวาส : พระครูปลัด เอกพล พลปญฺโญ
ที่อยู่ :Wat Dalarnavanaram
Ulvshyttan 63,781 96 Börlänge SWEDEN
www.watdalarna.se
E-mail: wat_dalarna@hotmail.com

Tel: (+46)2431-9580
Fax: (+46)2431-9580


วัดป่าโกเธนเบอร์ก (ประเทศสวีเดน)

เจ้าอาวาส : พระครูใบฎีกา พงษ์ศักดิ์ โสวโร
ที่อยู่ :Wat Pha Gothenburg
Skändlavägen 75,417 46 Göteborg SWEDEN
www.buddhasad.se
E-mail: gothenburg.watpha@gmail.com

Tel. (+46) 03140-9599


วัดพุทธอุทยาน ประเทศสวีเดน

เจ้าอาวาส : พระครูสังฆรักษ์ บุญช่วง กุสโล
ที่อยู่ :Wat Buddha Udayana förening
Lilla Håltetvägen 25,438 93 Landvetter SWEDEN
www.watbuddhaudayana.se
FaceBook: Watbuddha Udayana Sweden

Tel. (+46) 413-5452-92


วัดสังฆบารมี ประเทศสวีเดน

เจ้าอาวาส : พระครูสมุห์ ศิริจันทร์ โฆสโก
ที่อยู่ :Wat Sanghabaramee
Tröllenäs 107, 241 92 Eslöv SWEDEN
www.sanghabaramee.se
Facebook:Wat Sanghabaramee,Eslöv, Sweden
E-mail: watsanghabaramee@gmail..com

Tel. (+46) 413-5452-92


วัดไทยคาสตาด ประเทศสวีเดน

เจ้าอาวาส : พระมหาสิทธิ์ ลาโภ (รก.)
ที่อยู่ :Wat Thai Kralstad
Spånga 313, 65594 Karlstad SWEDEN
Facebook: WatThaiKarlstad/
sit 2510_@hotmail.com

Tel. (46) 0728303179


สำนักสงฆ์สันติธรรม ประเทศสวีเดน

เจ้าอาวาส : พระเรวัติ รตนสีโล
ที่อยู่ :Wat Templesantidham Flintvägen
11B, 90740 Umeå SWEDEN
watsantidhamumea@hotmail.com
E-mail: watsantihaninge@hotmail.com

Tel.(+46) 9082200865


ที่พักสงฆ์สมาคมประกาศสัจจะธรรมะ ประเทศสวีเดน

เจ้าอาวาส : พระกิตติศักดิ์ กลฺยาโณ
ที่อยู่ :Wat Prakatsatjatam förening
Nyforsgatan 11B 5208,
632 25 Eskilstuna SWEDEN
E-mail: thaitemple-eskilstuna@hotmail.com

Tel.(+46) 07048-756


วัดป่าสุขใจ ประเทศสวีเดน

เจ้าอาวาส : พระสุนันท์ สุทนฺโต
ที่อยู่ :Wat Pah Sokjai Förening
Centrumvägen 28,834 32 Brunflo SWEDEN
E-post: watpahsokjai@gmail.com
www.facebook.com/watpahsokjai

Tel: (+46) 70-6825363,(+46) 063-778829


สำนักสงฆ์ลุดวีก้า สวีเดน

เจ้าอาวาส : พระจันที สทฺธาธิโก
ที่อยู่ :Sörviks Grangärdevägen 42,
77192 Ludvika SWEDEN
FaceBook: สำนักสงฆ์ลุดวีก้า สวีเดน
Samnak-Song-Sörvik-Ludvika-1602166793384911/
Email: watludvika@gmail.com

Tel: (+46)073 901 9594


สำนักสงฆ์ธรรมรังษี ประเทศสวีเดน

เจ้าอาวาส : พระวีรศักดิ์ อธิกโม
ที่อยู่ : Dhammarangse Buddhistfrening
yavaagen 20, 19163 Sollentuna , Sweden
Email: dhammarangse@hotmail.com

Tel: (46) 79 015 9251


ที่พักสงฆ์ประกาศพุทธคุณ ประเทศสวีเดน

ที่อยู่ :Prakatbuddhakon thaiför
Tågtvägen 25, 784 40 Borlänge SWEDEN
www.watsantinivas.com
Email: watsantihaninge@hotmail.com

Tel: (+46)0243-19888


วัดธรรมปทีป ประเทศฝรั่งเศส

เจ้าอาวาส : พระมหาเกรียงไกร ธีรรํสิโก
ที่อยู่ :Wat Dhammpathip
Château de Lugny,243 rue des Marronniers,77550 Moissy-Cramayel FRANCE
Email: AITBF@hotmail.com
www.watthaiparis.org
www.facebook.com/thammapathip

Tel. (+33)(0)16488-9455,(+33)(0)16488-4390


วัดญาณวัฒนาราม ประเทศฝรั่งเศส

เจ้าอาวาส : พระครูสมุห์ คำ ปุ่น จิตปุญฺโญ
ที่อยู่ :Wat Yannawattanaram
441,Rue De Lannoy,59100 Roubaix FRANCE
Email: watyan2009@hotmail.fr
FaceBook: วัด วัดพุทธ

Tel. (+33)3 59 39 58 93,

Mobile. (+33)6 20 75 01 54,(+33)3 59 39 58 93


ที่พักสงฆ์โพธิธรรม ตูลูส ประเทศฝรั่งเศส

เจ้าอาวาส : พระมหาเทวา เขมจิตฺโต
ที่อยู่ : Watbodhidhamm Toulouse
Villa les Tilleuls, 1A rue des Mesanges 31700
BEAUZELLE (Toulouse) FRANCE
www.facebook.com/watbodhidhamm.tls/
Email: shinabutra@hotmail.com

Tel. (+33) 9509-19824


ที่พักสงฆ์วัดป่าโพธิธรรม โพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส

เจ้าอาวาส : พระทรงพล อตุโล (รก.)
ที่อยู่ : Wat Pah Bodhidhamm Provence
125, Chemin de Font Graissan,06250 Mougins FRANCE
FaceBook : Wat Pah Bodhi-Dhamm Provence
Email: bathi-dhammprovee@hotmail.com

Tel. (+33) 0483-158655
Mobile: (+33) 6461-83853


วัดญาณสังวร เวียนนา ประเทศออสเตรีย

เจ้าอาวาส : พระครูปลัด นพพร จิตวโร
ที่อยู่ :arnsangvorn Vienna
A-1050 Wien, Kohlgasse 41Viena AUSTRIA
WWW.WATYARNSANGVORN.COM
www.facebook.com/dhammada.dhamma.9
E-mail : saengdham1@yahoo.com

Tel. (+43) 1-548-8078
Fax. (+43) 1-548-8078


วัดป่าอนาลโย ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระครูวิศิษฏ์ภาวนาวิธาน
ที่อยู่ : Wat Pah Analayo
Buddhistischer Verein NRW e.V.Im Boden 13,51570 Windeck-Langenberg GERMANY
www.watpah-analayo.org
E-mail: ming@watpah-analayo.org
FaceBook:Wat Pah Analayo

Tel. (+49)2292-922650
Fax: (+49)322-29-346-272


วัดป่าภูริทัตตาราม ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ
ที่อยู่ :Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12,35396 Giessen,GERMANY
www.watgiessen.com
E-mail: phrapattiyo@t-online.de

Tel. (+49)641-877-3000
Fax: (+49)641-301-3103


วัดพุทธบารมี ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระครูคุณสารโสภณ
ที่อยู่ : Wat Buddhabharami TDKV e.V.,
Wönschenhof 11, 22045 Hamburg , GERMANY
www.wbb-ha.com
E-mail: kunnasarn@hotmail.com
FaceBook: วัดพุทธบารมี Hamburg wbb-h

Tel. (+49)40-66977265,(+49)40-63665778
FAX: (+49)40-66853556


 

วัดธรรมบารมี ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระครูวินัยธร วัลลภ อิสฺสรสีโล
ที่อยู่ : Wat Dhammabharami Thailänddischer
Buddhistischer Tempel e.V Engelbertstr. 1a.,44379 Dortmud, Germany
www.watdo.de
E-mail : dulsook@hotmail.de
Facebook: wat Dhammabharami Dortmund

Tel. (+49)231-9633682,(+49)231-6969615,(+49)231-6969614
Fax: (+49)231-9633682


วัดโพธิธรรม แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล
ที่อยู่ : Wat Bodhi – Dhamm
Buddhistischer Verin e.V.Melchior Str.9,65929 Frankfurt Höchst, GERMANY
www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail:watbo_991@hotmail.com
FaceBook : Wat Bodhi-Dhamm
Frankfurt-Höchst

Tel. (+49)69300-6768-9


วัดป่าโพธิธรรม เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระสุริยัน จิรวฑฺฒโน
ที่อยู่ : Wat Pah Bodhi-Dhamm Berlin
Breitehornweg 1 A, 14089 Berlin,GERMANY
www.wbb-ha.com
E-mail: mahaple@hotmail.com
Facebook : wat buddha-metta-parami
วัดพุทธเมตตาบารมี

Tel. (+49)030-2363-2816,(+49)(0)17662610958


วัดพุทธเมตตาบารมี ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระมหาชูชาติ ตปสีโล
ที่อยู่ : Wat Buddha-Metta-Parami
Heidbergstr. 77, 28239 Bremen , GERMANY
www.facebook.com/wbm53
E-mail : watbremen@hotmail.com

Tel (+49) 0421-6855-5614


วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระกิติศักดิ์ เหมวณฺโณ
ที่อยู่ : Tiger Temple Angel Ploen Germany
Wasserwerksweg 28-28a , 24222 Schwentinental OT Klausdort , GERMANY
www.tigertemple.org
E-mail : tigertemple.angel.28@gmail.com

Tel. (+49) 0431-7858-0128,(+49)0152 16969504


วัดธรรมนิวาส ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระสมุทร อคฺควํโส
ที่อยู่ : Wat Dhammanivas
Durenerstr.243,52249 Eschweiler GERMANY
www.wat-dhammaniwasa.de
E-mail : dhammaniwasa@t-online.de

Tel.(+49)2403-556-5833


วัดป่าอสิญาโณ ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระปฏิภาณ รตนปญฺโญ
ที่อยู่ : Korbacher Str.661 ,
34270 Schauenburg (Martinhagen) Kassel GERMANY
E-mail : Nipphan31@hotmail.com

Tel. (+49) 1627-742961


สำนักสงฆ์ธรรมวุปเปอร์ทาล ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระมหายอดดอย ปญฺญาภรโณ
ที่อยู่ : Wat-Tham Wuppertal eV.
FRIEDRICH-EBERT STR. 154 B , 42117 , WUPPERTAL GERMANY
Email:watthamwuppertal@gmail.com

Tel. (+49)0202 8702 9076(+49)0151 468738 25


สำนักสงฆ์พุทธบารมีโบคุม ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระครูวรธรรมพินิต
ที่อยู่ : Wat Buddhabharami Bochum TDKV e.V.,
Hannoverstr.75, 44793 Bochum , GERMANY
www.wbb-ha.com
FaceBook:Wat Buddhabharami Bochum
Email: buddhabharamibochum@gmail.com

Tel. (+49)15217-034995


สำนักสงฆ์พุทธสุจิณโณ ศีลคุณ ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระสังวาลย์ สุธีโร
ที่อยู่ : Wat Osnabruck Buddhische
Lehren und Meditation e.V.
Zum Piepenkerl 21,49090 Osnabruck GERMANY
FaceBook:Wat Osnabrück
Email: rsuteero@yahoo.com

Tel. (+49) 05413 4728 545,(+49) 01521-7929829


สำนักสงฆ์เมตตาบารมีดอร์ทมุน ประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาส : พระสุยันโต อภิสุริโย (รก.)
ที่อยู่ : Wat Mettaparami Dortmund TDKV e.V.,
Hüttenbruchweg 9B 44265 Dortmund
www.wbb-ha.com
FB: Watmettaparami-Dortmun
E-mail : Watmettaparami@hotmail.com

Tel:- (+49) 0231 79911553


วัดพุทธวิหาร อ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

เจ้าอาวาส : พระคำ หมาย ธมฺมสามิ, ดร.
ที่อยู่ : Wat Oxford Buddha Vihara
356-358 Abingdon Road , Oxford OX1 4TQ
www.oxfordbuddhavihara.org.uk
Email:oxford_buddhavihara@yahoo.co.uk

Tel. (+44) 1865 791 591


วัดสันติวนาราม ประเทศอังกฤษ

เจ้าอาวาส : พระธีระ ธมฺมธีโร
ที่อยู่ : Watsantivanaram
108 Deanwood Drive Parkwood
Gillingham ME8 9LL ENGLAND
E-mail: simonbrown_oak@hotmail.com

Tel. 0044-1634-262283


วัดป่าเทสรังสี แฮมเชีย ประเทศอังกฤษ

เจ้าอาวาส : พระมหาไมย์มิตร ปญฺญาคโม
ที่อยู่ : WAT PA TESARANGSEE UK
Sea Cottage, 53 Marine Drive,Barton on Sea, Hampshire,BH25 7DZ, UK
www.watpatesarangsee-uk.org
www.facebook.com/WatpaTesarangseeUK/
E-mail : watpa2009@googlemail.com

Tel. +4414-2562-9396


วัดศรีอินทราอตุลา ประเทศอังกฤษ

เจ้าอาวาส : พระสุรชัย จานวโร
ที่อยู่ : WAT SRI INTRA ATULA
Lovell Dene, Copthorne Bank,Copthrone UK, RH10 3JD
E-mail: watsriintraatula@gmail.com
www.facebook.com/sriintraatula/

Tel. (+44) 13425-23862


สำนักสงฆ์วัดพุทธเมตตา ประเทศอังกฤษ

เจ้าอาวาส : พระมหาสุรพล ชยพโล (รก.)
ที่อยู่ : Wat Buddha Metta
7 Church Road, Teversham Cambridge CB1 9AZ ENGLAND
Facebook Wat BuddhamettaCambridge
E-mail : cambridgebuddhametta@gmail.com

Tel. 0044 01223-29531


วัดญาณสังวร เวโรน่า ประเทศอิตาลี

เจ้าอาวาส : พระครูปลัด วรัญญู ธมฺมปทีโป
ที่อยู่ : Wat Nyanasamwara Verona
Contrada Tracchi 1,37021 Bosco Chiesanuova VR, Verona ITALY.
E-mail : veronawat@gmail.com
www.facebook.com Wat Nyanasamvara

Tel. (+39)045-6780-611


วัดพุทธธรรม ฟินแลนด์

เจ้าอาวาส : พระครูวิศาลธรรมวิเทศ
ที่อยู่ : Wat Phutta Tham Finland
VVanhanunnantie 436 , 20660 Littoinen, Kaarina (Turku), FINLAND
www.facebook.com/WATPHUTTATHAMFILAND-181285105260737/
E-mail: tee1966@hotmail.com

Tel. (+358) 445-066-288, (+358) 443-633-244


วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาญสัมปันโน  ประเทศสาธารณรัฐเช็ค

เจ้าอาวาส : พระวสันต์ ธีรปญฺโญ
ที่อยู่ : Tiger Temple,Czech Republic
The Buddhist Theravada Association of the European Regon in Czech Republic Kolodeje nad luznici 70/375 01
Tyn nad Vltavou CZECH REPUBLIC
www.tigertemple.org


วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์

เจ้าอาวาส : พระครูธรรมรัตกิจสุนทร
ที่อยู่ : Wat Buddha Parami Nederland
Marktstraats 11/12,9581AA Musselkanaal, Nederland
www.wbb-ha.com
https://www.facebook.com/watnl/
E-mail: watnederland@gmail.com

Tel. (+31) 599 750 212, (+31) 640 748 012


วัดป่าโพธิธรรม ทรอนแฮม ประเทศนอร์เวย์

เจ้าอาวาส : พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล (รก.)
ที่อยู่ : Wat Pah Bodhidhamm Trondheim
Søbstadveien 60,7088 Heimdal (Trondheim)NORWAY
www.watpahbodhidhammtrondheim.no
www.t-b-t.no
E-mail : nestleder@t-b.no

Tel. (+47)7284-8415,(+47)4500-1555,(+47)4623-1000


วัดสันตินิวาส นอร์เวย์

เจ้าอาวาส : พระวิกรานต์ ขนฺติธโร (รก.)
ที่อยู่ : Wat Santinivasnorway
Ryggeveien 437 , 1580 RYGGENORWAY
E-mail : watmoss2010@yahoo.com

Tel. (+47)6926-7836,(+47)6926-7836


วัดป่าโพธิธรรม สตาร์วังเง่อ นอร์เวย์

เจ้าอาวาส : พระพยุงศักดิ์ พลวโร (รก.)
ที่อยู่ : Wat Bodhidhamm Stavangn
Mostunvegen 22, 4050 Sola(Stavanger) NORWAY
www.bodhidhamm.de
E-mail : bodhidamm@yahoo.com
Facebok:Bodhidamm Stavanger Sola

Tel. (+47) 5131-346


วัดป่าโพธิธรรม วิคเกบุค นอร์เวย์

เจ้าอาวาส : พระวิไล มหาวีโร (รก.)
ที่อยู่ : WatBodhi-Dhamm Vikebukt
Buddhistforening I Norge Febrandshaugen 6392 Vikebukt NORWAY
E-mail: watbodhi-dhamm.vikebukt@hotmail.com

Tel. (+47)7170-1058,(+47) 9951-1199


วัดป่าโพธิธรรม ดรัมเมน นอร์เวย์

เจ้าอาวาส : พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล (รก.)
ที่อยู่ : Watpah Bodhi-Dhamm Drammen
Kvernbakken 1 A,3427 Gullaug NORWAY
Facebook: Watpah Bodhidhamm Drammen
Email:watpahbodhidhamm-dhammen@hotmail.com

Tel.+47 31 02 79 95
Mobile: +47 46 55 32


สำนักสงฆ์พุทธบารมี สตาวังเงอร์ นอร์เวย์

เจ้าอาวาส : พระสิวะ ชยเมโธ
ที่อยู่ : Wat Buddha Parami Stavanger
Foreningen Norway Revheimsveien 1414043 Hafrsfjord Norway.
www.wbb-ha.com

Wat Buddha Parami Stavanger Norway 910
E-mail : coobagheng@gmail.com

Tel: (+47) 48623245 ,(+47) 93478428


สำนักสงฆ์วัดป่าแสงเหนือ นอร์เวย์

เจ้าอาวาส : พระสุนันท์ สุทนฺโต
ที่อยู่ : Wat Pa Sang Neua Norway
Halsebø, Sørvik 9419 Harstad, Norway
watpasukjai.no@gmail.com


วัดพุทธรังษี ประเทศออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระครูวัชรคุณาภรณ์
ที่อยู่ : Wat Buddharangsee
88 Stanmore Rd., Stanmore,NSW 2048, Sydney, Austratia

Tel:(61) 2-95572039


วัดธรรมรังษี ออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระครูโชติธรรมวิเทศ
ที่อยู่ : Wat Dhammarangsee
387-389 Springvale Rd.,Forest Hill,VIC 3131, Melbourne, Austratia
E-mail: taneesit @ yahoo.com.au
www.facebook.com/watdhammarangsee

Tel: (61) 3-9878 6162
Fax: (61) 3-9878 6162


วัดรัตนประทีปวิหาร ออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระครูปลัด ลิขิต วิสุทฺธธมฺโม
ที่อยู่ : Wat Rattanaprateep Vihara
45 Smith St., Thebarton SA. 5031, Adelaide, Austratia

Tel: (61) 8- 8443 5856
Fax: (61) 8-8443 5856


วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระเทพสีลาภรณ์
ที่อยู่ : Wat Pah Buddharangsee
39 Junction Rd., Leumeah,NSW 2560, Austratia

Tel: (61) 2- 4625 7930
Fax: (61) 2- 4628 05410


วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน ออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระมานะ วิริยารมฺโ
ที่อยู่ : Sunnataram Forest Monastery
Lot 13 Teudts Rd, Bundanoon NSW. 2578 Austratia
www.sunnataram.org
E-mail : sunnata @ bigpond.com

Tel. (61)2- 4884 4262


วัดธัมมธโร ออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระราชสีลาภรณ์
ที่อยู่ : Wat Dhammadharo
80 Archibald St, Lyneham,ACT 2602 Canberra Austratia
www.watdhammadharo.org.au
www.facebook.com/watdhammadharo
E-mail : dhammadharo@yahoo.com.au

Tel: (61)2-6249 8594
Fax: (61)2-6249 8594


วัดพุทธรังษี ออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์
ที่อยู่ : Wat Buddharangsee
49 Trafalgar St, Annandale NSW 2038 Sydney, Austratia
www.watbuddharangsee.org
www.facebook/watBuddharangseeAnnandale
E-mail: wirat_watbuddha@yahoo.com
E-mail:atannandale @ gmail.com

Tel: (61) 2-9557 2879
Fax: (61) 2-9557 2879


วัดเขมรังษี ออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระพัฒนา พทฺธธมฺโม
ที่อยู่ : Wat Khemarangsee
36-38 Chirio Drive. Redlynch,QLD. 4870 Cairns Austratia


วัดสังฆรัตนาราม ออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระอุดม จิตมโน (รก.)
ที่อยู่ : Wat Sangharatanaram
137 Beaudesert – Nerang Rd. Nerang,QLD 4211 Gold Coast Austratia
www.watbuddharangsee.org
E-mail: udom2324@gmail.com

Tel: (61) 2- 5502 0464
Fax: (61) 2- 5502 0464


วัดป่าดาร์วินเมตตาราม ออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระครูสังฆรักษ์ บุญเลิศ วิมโล
ที่อยู่ : Wat Padarwinmettaram
15 Moreton Place, Karama,NT. 0812 Darwin Austratia
www.facebook/wat padarwinmettaram
E-mail: bunlert.chaothai@gmail.com

Tel: (61) 4-6921-7350


วัดศรีรัตนวนาราม ออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระไพฑูรย์ ชุติกาโม (รก.)
ที่อยู่ : Wat Sriratanavanaram
105 B White head Rd., Mylor SA 5153 Adelaide, Austratia

Tel: (61) 8- 8443 5856
Tel: (61) M 469 753 668


วัดสังฆรังษี ออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระมหาสงคราม ธมฺมวโร (รก.)
ที่อยู่ : Wat Sanggharansee
14 Conrad Drive, Otago,TAS 7017 Hobart Australia
Email: unlek1966 @ gmail.com

Tel: (61) 3- 6272 6998


สำนักสงฆ์ป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล ออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระสากล ขนฺติโก
ที่อยู่ : 410 Sauls Rd.,Mandalong,NSW 2264 Lake Macguaric Australia
www.watbuddharangsee.org
E-mail: wat_pahnewcastle@Hotmail.com

Tel: (61) 2-4977 1771
Fax: (61) 2-4977 1771


ที่พักสงฆ์จีลอง ออสเตรเลีย

เจ้าอาวาส : พระมหาวีรยุทธ วีรสกฺโก, ดร.
ที่อยู่ : 85 Tillys Rd., Lara
VIC 3212 Geelong Australia

Tel. (61) 3 52755095
Fax: (61) 3 52812908
Tel. (61) M 435 827 527


วัดญาณประทีป นิวซีแลนด์

เจ้าอาวาส : พระราชวรญาณมุนี
ที่อยู่ : Wat Yarnprateep
99 Sabulite Road, Kelston,0602 Auckland New Zealand
E-mail: watyarn@gmail.com
mettakind@gmail.com

Tel: (64) 9-8131055


วัดธรรมประทีป นิวซีแลนด์

เจ้าอาวาส : พระครูวิเทศธรรมภาณ
ที่อยู่ : Wat Dhammaprateep
134 Black Rock Road Newlands,6037 Wellington, New Zealand
E-mail: pa_kass@hotmail.com

Tel: (64) 4 9748989
Tel: (64) M 211547407


วัดปทุมรังษีวัฒนาราม  นิวซีแลนด์

เจ้าอาวาส : พระมหาชยพล เขมปญฺโญ
ที่อยู่ : Pathumrungsiwatanaram Monastery
382 Farndon Rd. RD2, Hastings, 4172 Hawke’s Bay New Zealand
E-mail: saipanya@hotmail.com

Tel. (64) 6-871-0852


วัดทีปธรรมาราม  นิวซีแลนด์

เจ้าอาวาส : พระธรรมบัณฑิต
ที่อยู่ : 160 Mill Road, Totara Park,Manukau City 2576 Auckland New Zealand
E-mail: rightviewnz@gmail.com

Tel: (64) 9 266 9090