ภาพบรรยากาศ งานกิจกรรมฉลองครบรอบวาระ 149 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดต่างๆ ทั่วเมืองไทย

ภาพบรรยากาศ
งานกิจกรรมฉลองครบรอบวาระ 149 ปีชาตกาล
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดต่างๆ ทั่วเมืองไทย


1. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศการจัดงานวันที่ 19 มกราคม 2562 ช่วงเช้า


ภาพบรรยากาศการจัดงานวันที่ 19 มกราคม 2562 ช่วงเย็น


ภาพบรรยากาศการจัดงานวันที่ 20 มกราคม 2562 


2.วัดป่าบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย

3.วัดป่าอาจารย์มั่น จังหวัดเชียงใหม่