การประชุม “พิจารณาเสนอรายนามพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในโครงการเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของยูเนสโก”

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม “พิจารณาเสนอรายนามพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในโครงการเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของยูเนสโก” โดยมีนายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล เลขานุการกรมการศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมการศาสนา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร