การประชุมหารือการเสนอรายนามบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทยในโครงการเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของยูเนสโก

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม “หารือการเสนอรายนามบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทย ในโครงการเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของยูเนสโก ” พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร กรมการศาสนา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ณ ศูนย์การประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร