ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมงานเฉลิมฉลองวาระ 149 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมงานเฉลิมฉลองวาระ 149 ปีชาตกาล ของพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานของเมืองไทย โดยทั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันของวัดป่าต่างๆ สายธรรมยุต(อรัญญวาสี) ทั้งหมด 9 วัด ซึ่งจะจัดงานมหากุศลครั้งนี้ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ.2562 ณ วัดต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. วัดสระปทุม กรุงเทพมหานคร
  2. วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี
  3. วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
  4. วัดป่าหนองผือนาใน จังหวัดสกลนคร
  5. วัดป่าสาละวัน จังหวัดนครราชสีมา
  6. วัดป่าบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย
  7. วัดป่าอาจารย์มั่น จังหวัดเชียงใหม่
  8. วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่
  9. วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ในรายละเอียดต่างๆ สามารถติดตามได้ หรือร่วมงานได้โดยตรง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน