เชิญร่วมงานการบำเพ็ญกุศล 149 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เชิญร่วมงานการบำเพ็ญกุศล 149 ปีชาตกาล
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

พระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน และอดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
วันที่ 19 - 20 มกราคม พ.ศ.2562
ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสอันเป็นมงคล วันที่ 20 มกราคม 2562 เป็นวาระครบรอบ 149 ปีชาตกาล ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน และอดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร พระมหาเถระที่พุทธศาสนิกชนได้ให้ความเคารพนับถือ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ที่มีคุณูปการต่อพุทธศาสนิกชน จึงได้กำหนดจัดงาน 149 ปีชาตกาล ถวายแด่องค์ท่าน กำหนดการดังนี้

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562
เวลา 16.00 น. พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี ลานพระธาตุเจดีย์หลวง
เวลา 16.29 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- กล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรียและอาราธนาศีล
- แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์แรก โดย พระราชวิสุทธญาณ วัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ)
- พระสงฆ์ 149 รูป เจริญพระพุทธมนต์
- เจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน

.         

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562
เวลา 17.00 น. - ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 149 รูป
- ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน 300 รูป
- เสร็จพิธี

         

 

ติดต่อแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพได้ที่
สำนักงานวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
โทรศัพท์ 064-338-9308 , 080-031-6900 , 087-182-4710 , 089-999-9380