ขอเชิญร่วมงาน วันน้อมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถระ

ขอเชิญร่วมงาน วันน้อมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถระ ณ วัดป่าอาจารย์มั่น ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562

ร่วมปฏิบัติธรรม

  • บวชเนกขัมมะศิลจาริณี
  • เจริญพระพุทธมนต์ข้ามคืน
  • ฟังพระธรรมเทศนาจากพระวิปัสสนาจารย์
  • ถวายอาหารบิณฑบาตร วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยไทยธรรม โรงทานภัตตาหาร น้ำปานะ แด่พระสงฆ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อประสานงานได้ที่วัด และคณะกรรมการจัดงาน โทรศัพท์ 094-0461824 , 085-1417080