พิธีบำเพ็ญกุศล 149 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562 ณ วัดเลียบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 07.00 น. ตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน 149 รูป

เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหาร ฉันในบาตร / ทายก ทายิกา รับประทานอาหาร

เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์ ทายก ทายิกา ประชุมพร้อมกัน ทำวัตรเช้า เริ่มสวดสาธยายพระไตรปิฎก

เวลา 17.00 น. คณะสงฆ์ ทายก ทายิกา ประชุมพร้อมกัน ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ ถวาย “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” แสดงพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา