รายการแฟนพันธุ์แท้ 2018 | หัวข้อ ” หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต “

รายการแฟนพันธุ์แท้ 2018 | หัวข้อ " หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต "

การค้นหาสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตหรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (20 มกราคม พ.ศ. 2413 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492) เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เป็นบูรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ทางช่องเวิร์คพอยท์ กดเลข 23 ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊ก แฟนพันธุ์แท้

แฟนพันธุ์แท้ 2018 | หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต | 17 ส.ค. 2561

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

รายการ แฟนพันธุ์แท้ - Workpoint
http://www.at712.com