วัดบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วัดบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วัดบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
• ท่านพระอาจารย์มั่นได้มาพัก จำพรรษที่วัดบูรพา ๑ พรรษา และได้กล่าวความจริงแห่งการปฏิบัติธรรมที่ถ้ำสิงห์โตและถ้ำสาริกา ถวายพระกรรมวาจาจารย์ คือท่านพระครูสีทา ชยเสโน ด้วย
นอกจากนี้ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม ได้มาขอรับฟังธรรมปฏิบัติ และถวายตัวเป็นศิษย์กับท่านพระอาจารย์มั่น ณ วัดบูรพาด้วย