วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาส (ถ้ำภูผากูด) อำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม (ปัจจุบันคือ จังหวัดมุกดาหาร)

วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาส (ถ้ำภูผากูด) อำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม (ปัจจุบันคือ จังหวัดมุกดาหาร)

วัดถ้ำจำปากันตสีลาวาส (ถ้ำภูผากูด) อำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม (ปัจจุบันคือ จังหวัดมุกดาหาร)
• พ.ศ.๒๔๕๙ ท่านพระอาจารย์มั่นได้ไปจำพรรษกับท่านพระอาจารย์เสาร์ ท่านพระอาจารย์ที่ท่านเคารพยิ่ง ซึ่งท่านได้ปฏิบัติ “อาจริยวัตร” ตั้งแต่ล้างบาตร ซักจีวร ตักน้ำ ฯลฯ ถวายท่านพระอาจารย์เสาร์ทุกอย่างเหมือนพระบวชใหม่ แม้ท่านจะมีอายุพรรษา ๒๐ กว่าแล้ว และ ณ ที่นี้ ท่านได้ถวายความรู้แด่ท่านพระอาจารย์เสาร์ เรื่องที่ท่านพระอาจารย์เสาร์ปรารถนาความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วย