วัดสระปทุม หรือวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

วัดสระปทุม หรือวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

วัดสระปทุม หรือวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
• ท่านพระอาจารย์มั่นได้จำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม ๑ พรรษา ในวันธรรมสวนะ ท่านได้สดับพระธรรมเทศนา จากท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เป็นประจำ
ส่วนท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ เมื่อเทศน์เสร็จแล้ว มักจะสนทนา ธรรมปฏิบัติจากท่านพระอาจารย์มั่นเสมอ