ถ้ำสาริกา เขาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ถ้ำสาริกา เขาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ถ้ำสาริกา เขาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ถ้ำสาริกาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้มาพักเจริญสมณธรรมจนพบแสงสว่างแห่งธรรม ท่านได้ปฏิบัติและรู้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างจากการปฏิบัติธรรม โดยท่านพำนักที่ถ้ำสาริกาเป็นเวลา ๑ ปี