พระธาตุจอมพูสี หลวงพระบาง


ท่านพระอาจารย์เสาร์ได้พาท่านพระอาจารย์มั่นออกเดินธุดงค์ข้ามแม่น้ำโขง ไปยังฝั่งประเทศลาวเพื่อแสวงหาสถานที่วิเวกจนถึงเมืองหลวงพระบาง สมัยต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นได้เจริญสมณธรรมตามลำพังเพียงองค์เดียว ตามแถบฝั่งซ้าย-ขวาของแม่น้ำโขง