ภูหล่น เทือกเขาใกล้หมู่บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ภูหล่น เทือกเขาใกล้หมู่บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เป็นสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมอีกแห่งหนึ่งในแดนมาตาปิตุภูมิของท่านพระอาจารย์มั่น ท่านได้ปฏิญาณตนต่อหน้าพระอาจารย์เสาร์ว่า “ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผมขอมอบกาย ถวายชีวิตต่อพรหมจรรย์ ขอให้ครูบาอาจารย์เสาร์เป็นพยานด้วย” วัดภูหล่น เป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นท่านพำนักภาวนา หลังที่องค์ท่านบวชใหม่ๆ อยู่ศึกษากับหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล