วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ท่านพระอาจารย์มั่น ได้มาศึกษากัมมัฏฐานกับท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ที่วัดเลียบ จากนั้น ท่านได้ออกธุดงค์ไปสถานที่ต่างๆ หลายแห่ง จึงกลับมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสาร์อีกครั้งที่วัดเลียบ ท่านได้เพียรพยายามในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จนปรากฏเกิดสุบินนิมิตและสมาธินิมิต ทำให้องค์ท่านเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น